Tin tức - sự kiện

Ép người khác uống rượu, bia bị phạt tới 03 triệu

Ép người khác uống rượu, bia bị phạt tới 03 triệu

Đây là một trong rất nhiều nội dung mới tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được Chính phủ ban hành ngày 28/9/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020 (thay thế Nghị định 176)
Ép buộc người khác uống rượu bia sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng

Ép buộc người khác uống rượu bia sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng

Từ ngày 15/11, ép người khác uống rượu bia, uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập có thể bị phạt 1-3 triệu đồng